Gaji Pembantu Tadbir N22

Gaji Pembantu Tadbir N22. Sokongan tarikh kuat kuasa : Tarikh mula bertugas di sekolah ini:

Tangga Gaji Gred N22 Kup / Semoga perkongsian berkenaan from autumgilmour.blogspot.com

Pemakluman urusan pemangkuan pembantu tadbir (perkeranian / operasi) gred n19 ke gred n22 perkhidmatan gunasama persekutuan. (c) memperuntukkan perbekalan lantikan terus ke jawatan setiausaha pejabat Tarikh pemangkuan gred n26 :

Sesuatu Jabatan/Unit Dalam Sektor Kerajaan.

Pembantu tadbir (perkeranian / operasi) gred n17 yang telah berkhidmat selama 2 tahun yang ditukar lantik ke pembantu tadbir (kewangan) gred w17. Tarikh pergerakan gaji (tpg) gred n22 : Tarikh pergerakan gaji gred n26 :

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Klasifikasi Perkhidmatan :

Isnin hingga khamis mulai jumaat sabtu N19, n22, n26, n28 tarikh kuat kuasa : 2) baca pekeliling bagi perkhidmatan awam.

(B) Mewujudkan Lapisan Gred Jawatan/Gred Gaji Seperti Berikut:

1 julai 2016 syarat lantikan 1. Gaji akhir di gred n22 (pada 15.12.2006) : (a) nama skim perkhidmatan diubah daripada pembantu tadbir (kesetiausahaan) kepada pembantu setiausaha pejabat/setiausaha pejabat;

N17, N22, N27/28, N32, N36;

Gaji pembantu tadbir gred n19 sekitar rm1,352.00 sehingga rm4,003.00. Kerajaan telah menambahbaik skim perkhidmatan pembantu tadbir (kesetiausahaan) gred n17, n22, n32 kepada skim perkhidmatan pembantu setiausaha pejabat/setiausaha pejabat gred n17, n22, n27/28, n32, n36 melalui pekelilingperkhidmatan bilangan 27 tahun 2009 yang berkuat kuasa pada 1 januari 2010. Mencapai tahap pretasi yang dtetapkan c.

Read >>  Potongan Epf Mengikut Gaji

Deskripsi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19.Jawatan Pembantu Tadbir Gred N19 (Perkeranian/Operasi) Adalah Salah Satu Jawatan Kerajaan Yang Ramai Dicari Oleh Pencari Kerja Di Malaysia.

Sijil pelajaran malaysia (spm) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta sijil kemahiran malaysia. Pembantu tadbir, tak jalan juga operasi. Gaji pembantu tadbir gred n19.