Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003. Tarikh dilantik ke gred sekarang: 4 tahun 1993 bertarikh 8 september 1993 bertajuk “gantian cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan”;

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2003 from rtamamot.blogspot.com

7 tahun 1992 dan pekeliling perbendaharaan bil. 'berkhidmat untuk negara' putrajaya 28 september 2007 s.k. Pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003 author:

Kenyataan Cuti Rehat Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 Lampiran C Nama Pegawai:

Skim perkhidmatan pegawai pemulihan perubatan. 5 (13) bertarikh 24 oktober 1997 dan surat edaran: Ketidakpatuhan dalam perolehan kerajaan 8.

Bilangan 6 Tahun 2003 Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen Adalah Dimaklumkan Bahawa Kerajaan Negeri Telah Bersetuju Menerimapakai Pekeliling Perkhidmatan (Persekutuan) Bilangan 4 Tahun 2003 Untuk Anggota Perkhidmatan Awam Negeri.

Pertambahan pengumpulan cuti rehat sehingga maksimum 120 hari adalah selaras dengan pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003. Bagi tujuan pengiraan gcr pegawai yang akan bersara, adakah masih menggunakan formula mengikut pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003, perenggan 6 iaitu sehingga 31 disember 2002 cuti rehat yang boleh diambil kira untuk gcr setakat 90 hari sahaja, 120 hari mulai 1 ogos 2003 dan 150 hari mulai 1 januari 2009 (mengikut pekeliling perkhidmatan. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ianya dikeluarkan.

Read >>  Nombor Telefon Grab Car

Mbks/Pf/ Kekal Diberi Kadar Cuti Rehat Tahunan Mengikut Pp 4/2002

Tarikh dilantik ke gred sekarang: Jpa.sulit.np.134/1/klt.13 (21) bertarikh 6 mac 2007 adalah dibatalkan. 7 tahun 2003, pekeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2004 dan pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2005 adalah masih terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan pekeliling perkhidmatan ini.

Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1993, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1986,Sur At Edaran :

7 tahun 1992 dan pekeliling perbendaharaan bil. (per) permohonan pengumpulan cuti rehat khas di bawah pekeliling perkhidmatan bil. Dalam pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2003 dan, bagi maksud pemberian wang tunai gantian cuti rehat, mengikut prosedur di dalam pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003 atau pekeliling perkhidmatan berkaitan yang dikeluarkan daripada semasa ke semasa, jika ada.

Persaraan Atau Permohonan Faedah Terbitan Seperti Dijelaskan Di.

Pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003 berkaitan pemberian wang tunai gantian cuti rehat (gcr) kepada staf yang memilih skim pencen; Peraturan berkaitan kemudahan pakaian seragam adalah diperuntukkan di bawah pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 1990 dan surat pekeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 1995 yang menetapkan pegawai yang layak dibekalkan dengan tiga (3) pasang pakaian seragam setahun. 3/1996 jumlah maksimum cuti rehat yang boleh dikumpul bagi gcr ialah sebanyak 90 hari.